Ontslag Burum

Uw werkgever in Burum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burum. Uw werkgever in Burum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burum of met bevallingsverlof bent in Burum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burum
 • Als u in Burum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burum wilt opnemen;
 • Omdat u in Burum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burum. Uitzonderingen in Burum;
 • Als uw werkgever in Burum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burum niet geschikt voor uw werk in Burum of
 • u functioneert niet voldoende in Burum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burum verblijft, dan mag uw werkgever in Burum u eveneens wel ontslaan.