Ontslag Burgwerd /burchwert

Uw werkgever in Burgwerd /burchwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgwerd /burchwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgwerd /burchwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgwerd /burchwert. Uw werkgever in Burgwerd /burchwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgwerd /burchwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgwerd /burchwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgwerd /burchwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgwerd /burchwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgwerd /burchwert of met bevallingsverlof bent in Burgwerd /burchwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgwerd /burchwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgwerd /burchwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgwerd /burchwert
 • Als u in Burgwerd /burchwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgwerd /burchwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgwerd /burchwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgwerd /burchwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgwerd /burchwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgwerd /burchwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgwerd /burchwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgwerd /burchwert. Uitzonderingen in Burgwerd /burchwert;
 • Als uw werkgever in Burgwerd /burchwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgwerd /burchwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgwerd /burchwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgwerd /burchwert niet geschikt voor uw werk in Burgwerd /burchwert of
 • u functioneert niet voldoende in Burgwerd /burchwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgwerd /burchwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgwerd /burchwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgwerd /burchwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgwerd /burchwert verblijft, dan mag uw werkgever in Burgwerd /burchwert u eveneens wel ontslaan.