Ontslag Burgum /bergum

Uw werkgever in Burgum /bergum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgum /bergum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgum /bergum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgum /bergum. Uw werkgever in Burgum /bergum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgum /bergum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgum /bergum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgum /bergum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgum /bergum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgum /bergum of met bevallingsverlof bent in Burgum /bergum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgum /bergum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgum /bergum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgum /bergum
 • Als u in Burgum /bergum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgum /bergum wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgum /bergum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgum /bergum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgum /bergum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgum /bergum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgum /bergum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgum /bergum. Uitzonderingen in Burgum /bergum;
 • Als uw werkgever in Burgum /bergum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgum /bergum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgum /bergum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgum /bergum niet geschikt voor uw werk in Burgum /bergum of
 • u functioneert niet voldoende in Burgum /bergum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgum /bergum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgum /bergum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgum /bergum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgum /bergum verblijft, dan mag uw werkgever in Burgum /bergum u eveneens wel ontslaan.