Ontslag Burgt

Uw werkgever in Burgt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgt. Uw werkgever in Burgt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgt of met bevallingsverlof bent in Burgt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgt
 • Als u in Burgt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgt wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgt. Uitzonderingen in Burgt;
 • Als uw werkgever in Burgt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgt niet geschikt voor uw werk in Burgt of
 • u functioneert niet voldoende in Burgt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgt verblijft, dan mag uw werkgever in Burgt u eveneens wel ontslaan.