Ontslag Burghsluis

Uw werkgever in Burghsluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burghsluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burghsluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burghsluis. Uw werkgever in Burghsluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burghsluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burghsluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burghsluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burghsluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burghsluis of met bevallingsverlof bent in Burghsluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burghsluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burghsluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burghsluis
 • Als u in Burghsluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burghsluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Burghsluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burghsluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burghsluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burghsluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burghsluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burghsluis. Uitzonderingen in Burghsluis;
 • Als uw werkgever in Burghsluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burghsluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burghsluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burghsluis niet geschikt voor uw werk in Burghsluis of
 • u functioneert niet voldoende in Burghsluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burghsluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burghsluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burghsluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burghsluis verblijft, dan mag uw werkgever in Burghsluis u eveneens wel ontslaan.