Ontslag Burgh

Uw werkgever in Burgh mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgh zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgh

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgh. Uw werkgever in Burgh mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgh arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgh niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgh te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgh u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgh of met bevallingsverlof bent in Burgh.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgh kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgh die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgh
 • Als u in Burgh lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgh wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgh lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgh lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgh wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgh op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgh

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgh. Uitzonderingen in Burgh;
 • Als uw werkgever in Burgh bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgh aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgh gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgh niet geschikt voor uw werk in Burgh of
 • u functioneert niet voldoende in Burgh.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgh

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgh niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgh of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgh verblijft, dan mag uw werkgever in Burgh u eveneens wel ontslaan.