Ontslag Burgervlotbrug

Uw werkgever in Burgervlotbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgervlotbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgervlotbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgervlotbrug. Uw werkgever in Burgervlotbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgervlotbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgervlotbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgervlotbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgervlotbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgervlotbrug of met bevallingsverlof bent in Burgervlotbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgervlotbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgervlotbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgervlotbrug
 • Als u in Burgervlotbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgervlotbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgervlotbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgervlotbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgervlotbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgervlotbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgervlotbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgervlotbrug. Uitzonderingen in Burgervlotbrug;
 • Als uw werkgever in Burgervlotbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgervlotbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgervlotbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgervlotbrug niet geschikt voor uw werk in Burgervlotbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Burgervlotbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgervlotbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgervlotbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgervlotbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgervlotbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Burgervlotbrug u eveneens wel ontslaan.