Ontslag Burgerveen

Uw werkgever in Burgerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgerveen. Uw werkgever in Burgerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgerveen of met bevallingsverlof bent in Burgerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgerveen
 • Als u in Burgerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgerveen. Uitzonderingen in Burgerveen;
 • Als uw werkgever in Burgerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgerveen niet geschikt voor uw werk in Burgerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Burgerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Burgerveen u eveneens wel ontslaan.