Ontslag Burgersdijk

Uw werkgever in Burgersdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgersdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgersdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgersdijk. Uw werkgever in Burgersdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgersdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgersdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgersdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgersdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgersdijk of met bevallingsverlof bent in Burgersdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgersdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgersdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgersdijk
 • Als u in Burgersdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgersdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgersdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgersdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgersdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgersdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgersdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgersdijk. Uitzonderingen in Burgersdijk;
 • Als uw werkgever in Burgersdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgersdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgersdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgersdijk niet geschikt voor uw werk in Burgersdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Burgersdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgersdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgersdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgersdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgersdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Burgersdijk u eveneens wel ontslaan.