Ontslag Burgerbrug

Uw werkgever in Burgerbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgerbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgerbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgerbrug. Uw werkgever in Burgerbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgerbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgerbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgerbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgerbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgerbrug of met bevallingsverlof bent in Burgerbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgerbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgerbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgerbrug
 • Als u in Burgerbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgerbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgerbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgerbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgerbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgerbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgerbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgerbrug. Uitzonderingen in Burgerbrug;
 • Als uw werkgever in Burgerbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgerbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgerbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgerbrug niet geschikt voor uw werk in Burgerbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Burgerbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgerbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgerbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgerbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgerbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Burgerbrug u eveneens wel ontslaan.