Ontslag Burgemeester beinsdorp

Uw werkgever in Burgemeester beinsdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burgemeester beinsdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burgemeester beinsdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burgemeester beinsdorp. Uw werkgever in Burgemeester beinsdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burgemeester beinsdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burgemeester beinsdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burgemeester beinsdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burgemeester beinsdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burgemeester beinsdorp of met bevallingsverlof bent in Burgemeester beinsdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burgemeester beinsdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burgemeester beinsdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burgemeester beinsdorp
 • Als u in Burgemeester beinsdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burgemeester beinsdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Burgemeester beinsdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burgemeester beinsdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burgemeester beinsdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burgemeester beinsdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burgemeester beinsdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burgemeester beinsdorp. Uitzonderingen in Burgemeester beinsdorp;
 • Als uw werkgever in Burgemeester beinsdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burgemeester beinsdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burgemeester beinsdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burgemeester beinsdorp niet geschikt voor uw werk in Burgemeester beinsdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Burgemeester beinsdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burgemeester beinsdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burgemeester beinsdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burgemeester beinsdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burgemeester beinsdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Burgemeester beinsdorp u eveneens wel ontslaan.