Ontslag Buren /bueren

Uw werkgever in Buren /bueren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buren /bueren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buren /bueren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buren /bueren. Uw werkgever in Buren /bueren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buren /bueren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buren /bueren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buren /bueren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buren /bueren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buren /bueren of met bevallingsverlof bent in Buren /bueren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buren /bueren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buren /bueren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buren /bueren
 • Als u in Buren /bueren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buren /bueren wilt opnemen;
 • Omdat u in Buren /bueren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buren /bueren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buren /bueren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buren /bueren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buren /bueren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buren /bueren. Uitzonderingen in Buren /bueren;
 • Als uw werkgever in Buren /bueren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buren /bueren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buren /bueren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buren /bueren niet geschikt voor uw werk in Buren /bueren of
 • u functioneert niet voldoende in Buren /bueren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buren /bueren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buren /bueren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buren /bueren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buren /bueren verblijft, dan mag uw werkgever in Buren /bueren u eveneens wel ontslaan.