Ontslag Atzeburen

Uw werkgever in Atzeburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Atzeburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Atzeburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Atzeburen. Uw werkgever in Atzeburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Atzeburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Atzeburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Atzeburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Atzeburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Atzeburen of met bevallingsverlof bent in Atzeburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Atzeburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Atzeburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Atzeburen
 • Als u in Atzeburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Atzeburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Atzeburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Atzeburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Atzeburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Atzeburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Atzeburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Atzeburen. Uitzonderingen in Atzeburen;
 • Als uw werkgever in Atzeburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Atzeburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Atzeburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Atzeburen niet geschikt voor uw werk in Atzeburen of
 • u functioneert niet voldoende in Atzeburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Atzeburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Atzeburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Atzeburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Atzeburen verblijft, dan mag uw werkgever in Atzeburen u eveneens wel ontslaan.