Ontslag Burdaard /birdaard

Uw werkgever in Burdaard /birdaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Burdaard /birdaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Burdaard /birdaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Burdaard /birdaard. Uw werkgever in Burdaard /birdaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Burdaard /birdaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Burdaard /birdaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Burdaard /birdaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Burdaard /birdaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Burdaard /birdaard of met bevallingsverlof bent in Burdaard /birdaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Burdaard /birdaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Burdaard /birdaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Burdaard /birdaard
 • Als u in Burdaard /birdaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Burdaard /birdaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Burdaard /birdaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Burdaard /birdaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Burdaard /birdaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Burdaard /birdaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Burdaard /birdaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Burdaard /birdaard. Uitzonderingen in Burdaard /birdaard;
 • Als uw werkgever in Burdaard /birdaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Burdaard /birdaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Burdaard /birdaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Burdaard /birdaard niet geschikt voor uw werk in Burdaard /birdaard of
 • u functioneert niet voldoende in Burdaard /birdaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Burdaard /birdaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Burdaard /birdaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Burdaard /birdaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Burdaard /birdaard verblijft, dan mag uw werkgever in Burdaard /birdaard u eveneens wel ontslaan.