Ontslag Bunschoten-spakenburg

Uw werkgever in Bunschoten-spakenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bunschoten-spakenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bunschoten-spakenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bunschoten-spakenburg. Uw werkgever in Bunschoten-spakenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bunschoten-spakenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bunschoten-spakenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bunschoten-spakenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bunschoten-spakenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bunschoten-spakenburg of met bevallingsverlof bent in Bunschoten-spakenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bunschoten-spakenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bunschoten-spakenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bunschoten-spakenburg
 • Als u in Bunschoten-spakenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bunschoten-spakenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Bunschoten-spakenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bunschoten-spakenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bunschoten-spakenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bunschoten-spakenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bunschoten-spakenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bunschoten-spakenburg. Uitzonderingen in Bunschoten-spakenburg;
 • Als uw werkgever in Bunschoten-spakenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bunschoten-spakenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bunschoten-spakenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bunschoten-spakenburg niet geschikt voor uw werk in Bunschoten-spakenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Bunschoten-spakenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bunschoten-spakenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bunschoten-spakenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bunschoten-spakenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bunschoten-spakenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Bunschoten-spakenburg u eveneens wel ontslaan.