Ontslag Bunnik

Uw werkgever in Bunnik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bunnik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bunnik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bunnik. Uw werkgever in Bunnik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bunnik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bunnik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bunnik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bunnik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bunnik of met bevallingsverlof bent in Bunnik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bunnik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bunnik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bunnik
 • Als u in Bunnik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bunnik wilt opnemen;
 • Omdat u in Bunnik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bunnik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bunnik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bunnik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bunnik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bunnik. Uitzonderingen in Bunnik;
 • Als uw werkgever in Bunnik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bunnik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bunnik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bunnik niet geschikt voor uw werk in Bunnik of
 • u functioneert niet voldoende in Bunnik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bunnik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bunnik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bunnik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bunnik verblijft, dan mag uw werkgever in Bunnik u eveneens wel ontslaan.