Ontslag Bunne

Uw werkgever in Bunne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bunne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bunne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bunne. Uw werkgever in Bunne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bunne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bunne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bunne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bunne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bunne of met bevallingsverlof bent in Bunne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bunne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bunne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bunne
 • Als u in Bunne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bunne wilt opnemen;
 • Omdat u in Bunne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bunne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bunne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bunne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bunne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bunne. Uitzonderingen in Bunne;
 • Als uw werkgever in Bunne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bunne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bunne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bunne niet geschikt voor uw werk in Bunne of
 • u functioneert niet voldoende in Bunne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bunne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bunne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bunne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bunne verblijft, dan mag uw werkgever in Bunne u eveneens wel ontslaan.