Ontslag Bunde

Uw werkgever in Bunde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bunde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bunde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bunde. Uw werkgever in Bunde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bunde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bunde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bunde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bunde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bunde of met bevallingsverlof bent in Bunde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bunde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bunde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bunde
 • Als u in Bunde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bunde wilt opnemen;
 • Omdat u in Bunde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bunde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bunde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bunde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bunde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bunde. Uitzonderingen in Bunde;
 • Als uw werkgever in Bunde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bunde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bunde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bunde niet geschikt voor uw werk in Bunde of
 • u functioneert niet voldoende in Bunde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bunde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bunde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bunde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bunde verblijft, dan mag uw werkgever in Bunde u eveneens wel ontslaan.