Ontslag Bultinge

Uw werkgever in Bultinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bultinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bultinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bultinge. Uw werkgever in Bultinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bultinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bultinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bultinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bultinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bultinge of met bevallingsverlof bent in Bultinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bultinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bultinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bultinge
 • Als u in Bultinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bultinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Bultinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bultinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bultinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bultinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bultinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bultinge. Uitzonderingen in Bultinge;
 • Als uw werkgever in Bultinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bultinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bultinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bultinge niet geschikt voor uw werk in Bultinge of
 • u functioneert niet voldoende in Bultinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bultinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bultinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bultinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bultinge verblijft, dan mag uw werkgever in Bultinge u eveneens wel ontslaan.