Ontslag Bullenkamp

Uw werkgever in Bullenkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bullenkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bullenkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bullenkamp. Uw werkgever in Bullenkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bullenkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bullenkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bullenkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bullenkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bullenkamp of met bevallingsverlof bent in Bullenkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bullenkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bullenkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bullenkamp
 • Als u in Bullenkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bullenkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Bullenkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bullenkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bullenkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bullenkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bullenkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bullenkamp. Uitzonderingen in Bullenkamp;
 • Als uw werkgever in Bullenkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bullenkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bullenkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bullenkamp niet geschikt voor uw werk in Bullenkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Bullenkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bullenkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bullenkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bullenkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bullenkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Bullenkamp u eveneens wel ontslaan.