Ontslag Bulkenaar

Uw werkgever in Bulkenaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bulkenaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bulkenaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bulkenaar. Uw werkgever in Bulkenaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bulkenaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bulkenaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bulkenaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bulkenaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bulkenaar of met bevallingsverlof bent in Bulkenaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bulkenaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bulkenaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bulkenaar
 • Als u in Bulkenaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bulkenaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Bulkenaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bulkenaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bulkenaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bulkenaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bulkenaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bulkenaar. Uitzonderingen in Bulkenaar;
 • Als uw werkgever in Bulkenaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bulkenaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bulkenaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bulkenaar niet geschikt voor uw werk in Bulkenaar of
 • u functioneert niet voldoende in Bulkenaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bulkenaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bulkenaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bulkenaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bulkenaar verblijft, dan mag uw werkgever in Bulkenaar u eveneens wel ontslaan.