Ontslag Bulkemsbroek

Uw werkgever in Bulkemsbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bulkemsbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bulkemsbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bulkemsbroek. Uw werkgever in Bulkemsbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bulkemsbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bulkemsbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bulkemsbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bulkemsbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bulkemsbroek of met bevallingsverlof bent in Bulkemsbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bulkemsbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bulkemsbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bulkemsbroek
 • Als u in Bulkemsbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bulkemsbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bulkemsbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bulkemsbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bulkemsbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bulkemsbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bulkemsbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bulkemsbroek. Uitzonderingen in Bulkemsbroek;
 • Als uw werkgever in Bulkemsbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bulkemsbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bulkemsbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bulkemsbroek niet geschikt voor uw werk in Bulkemsbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Bulkemsbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bulkemsbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bulkemsbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bulkemsbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bulkemsbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Bulkemsbroek u eveneens wel ontslaan.