Ontslag Buitenpost /bûtenpost

Uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buitenpost /bûtenpost zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buitenpost /bûtenpost

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buitenpost /bûtenpost. Uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buitenpost /bûtenpost arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buitenpost /bûtenpost niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buitenpost /bûtenpost of met bevallingsverlof bent in Buitenpost /bûtenpost.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buitenpost /bûtenpost kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buitenpost /bûtenpost die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buitenpost /bûtenpost
 • Als u in Buitenpost /bûtenpost lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buitenpost /bûtenpost wilt opnemen;
 • Omdat u in Buitenpost /bûtenpost lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buitenpost /bûtenpost lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buitenpost /bûtenpost op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buitenpost /bûtenpost

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buitenpost /bûtenpost. Uitzonderingen in Buitenpost /bûtenpost;
 • Als uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buitenpost /bûtenpost aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buitenpost /bûtenpost niet geschikt voor uw werk in Buitenpost /bûtenpost of
 • u functioneert niet voldoende in Buitenpost /bûtenpost.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buitenpost /bûtenpost

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buitenpost /bûtenpost of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buitenpost /bûtenpost verblijft, dan mag uw werkgever in Buitenpost /bûtenpost u eveneens wel ontslaan.