Ontslag Buitenkaag

Uw werkgever in Buitenkaag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buitenkaag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buitenkaag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buitenkaag. Uw werkgever in Buitenkaag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buitenkaag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buitenkaag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buitenkaag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buitenkaag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buitenkaag of met bevallingsverlof bent in Buitenkaag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buitenkaag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buitenkaag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buitenkaag
 • Als u in Buitenkaag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buitenkaag wilt opnemen;
 • Omdat u in Buitenkaag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buitenkaag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buitenkaag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buitenkaag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buitenkaag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buitenkaag. Uitzonderingen in Buitenkaag;
 • Als uw werkgever in Buitenkaag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buitenkaag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buitenkaag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buitenkaag niet geschikt voor uw werk in Buitenkaag of
 • u functioneert niet voldoende in Buitenkaag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buitenkaag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buitenkaag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buitenkaag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buitenkaag verblijft, dan mag uw werkgever in Buitenkaag u eveneens wel ontslaan.