Ontslag Buitenhuizen

Uw werkgever in Buitenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buitenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buitenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buitenhuizen. Uw werkgever in Buitenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buitenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buitenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buitenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buitenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buitenhuizen of met bevallingsverlof bent in Buitenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buitenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buitenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buitenhuizen
 • Als u in Buitenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buitenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Buitenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buitenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buitenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buitenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buitenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buitenhuizen. Uitzonderingen in Buitenhuizen;
 • Als uw werkgever in Buitenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buitenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buitenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buitenhuizen niet geschikt voor uw werk in Buitenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Buitenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buitenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buitenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buitenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buitenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Buitenhuizen u eveneens wel ontslaan.