Ontslag Buinerveen

Uw werkgever in Buinerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buinerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buinerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buinerveen. Uw werkgever in Buinerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buinerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buinerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buinerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buinerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buinerveen of met bevallingsverlof bent in Buinerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buinerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buinerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buinerveen
 • Als u in Buinerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buinerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Buinerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buinerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buinerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buinerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buinerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buinerveen. Uitzonderingen in Buinerveen;
 • Als uw werkgever in Buinerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buinerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buinerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buinerveen niet geschikt voor uw werk in Buinerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Buinerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buinerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buinerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buinerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buinerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Buinerveen u eveneens wel ontslaan.