Ontslag Buinen

Uw werkgever in Buinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buinen. Uw werkgever in Buinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buinen of met bevallingsverlof bent in Buinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buinen
 • Als u in Buinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Buinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buinen. Uitzonderingen in Buinen;
 • Als uw werkgever in Buinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buinen niet geschikt voor uw werk in Buinen of
 • u functioneert niet voldoende in Buinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buinen verblijft, dan mag uw werkgever in Buinen u eveneens wel ontslaan.