Ontslag Buggenum

Uw werkgever in Buggenum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buggenum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buggenum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buggenum. Uw werkgever in Buggenum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buggenum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buggenum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buggenum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buggenum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buggenum of met bevallingsverlof bent in Buggenum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buggenum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buggenum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buggenum
 • Als u in Buggenum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buggenum wilt opnemen;
 • Omdat u in Buggenum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buggenum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buggenum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buggenum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buggenum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buggenum. Uitzonderingen in Buggenum;
 • Als uw werkgever in Buggenum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buggenum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buggenum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buggenum niet geschikt voor uw werk in Buggenum of
 • u functioneert niet voldoende in Buggenum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buggenum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buggenum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buggenum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buggenum verblijft, dan mag uw werkgever in Buggenum u eveneens wel ontslaan.