Ontslag Budel

Uw werkgever in Budel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Budel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Budel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Budel. Uw werkgever in Budel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Budel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Budel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Budel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Budel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Budel of met bevallingsverlof bent in Budel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Budel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Budel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Budel
 • Als u in Budel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Budel wilt opnemen;
 • Omdat u in Budel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Budel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Budel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Budel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Budel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Budel. Uitzonderingen in Budel;
 • Als uw werkgever in Budel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Budel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Budel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Budel niet geschikt voor uw werk in Budel of
 • u functioneert niet voldoende in Budel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Budel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Budel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Budel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Budel verblijft, dan mag uw werkgever in Budel u eveneens wel ontslaan.