Ontslag Buchten

Uw werkgever in Buchten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Buchten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Buchten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Buchten. Uw werkgever in Buchten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Buchten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Buchten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Buchten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Buchten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Buchten of met bevallingsverlof bent in Buchten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Buchten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Buchten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Buchten
 • Als u in Buchten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Buchten wilt opnemen;
 • Omdat u in Buchten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Buchten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Buchten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Buchten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Buchten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Buchten. Uitzonderingen in Buchten;
 • Als uw werkgever in Buchten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Buchten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Buchten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Buchten niet geschikt voor uw werk in Buchten of
 • u functioneert niet voldoende in Buchten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Buchten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Buchten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Buchten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Buchten verblijft, dan mag uw werkgever in Buchten u eveneens wel ontslaan.