Ontslag Bruntinge

Uw werkgever in Bruntinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruntinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruntinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruntinge. Uw werkgever in Bruntinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruntinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruntinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruntinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruntinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruntinge of met bevallingsverlof bent in Bruntinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruntinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruntinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruntinge
 • Als u in Bruntinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruntinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruntinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruntinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruntinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruntinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruntinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruntinge. Uitzonderingen in Bruntinge;
 • Als uw werkgever in Bruntinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruntinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruntinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruntinge niet geschikt voor uw werk in Bruntinge of
 • u functioneert niet voldoende in Bruntinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruntinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruntinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruntinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruntinge verblijft, dan mag uw werkgever in Bruntinge u eveneens wel ontslaan.