Ontslag Brunsting

Uw werkgever in Brunsting mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brunsting zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brunsting

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brunsting. Uw werkgever in Brunsting mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brunsting arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brunsting niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brunsting te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brunsting u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brunsting of met bevallingsverlof bent in Brunsting.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brunsting kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brunsting die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brunsting
 • Als u in Brunsting lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brunsting wilt opnemen;
 • Omdat u in Brunsting lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brunsting lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brunsting wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brunsting op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brunsting

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brunsting. Uitzonderingen in Brunsting;
 • Als uw werkgever in Brunsting bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brunsting aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brunsting gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brunsting niet geschikt voor uw werk in Brunsting of
 • u functioneert niet voldoende in Brunsting.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brunsting

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brunsting niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brunsting of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brunsting verblijft, dan mag uw werkgever in Brunsting u eveneens wel ontslaan.