Ontslag Brunssum

Uw werkgever in Brunssum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brunssum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brunssum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brunssum. Uw werkgever in Brunssum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brunssum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brunssum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brunssum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brunssum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brunssum of met bevallingsverlof bent in Brunssum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brunssum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brunssum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brunssum
 • Als u in Brunssum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brunssum wilt opnemen;
 • Omdat u in Brunssum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brunssum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brunssum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brunssum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brunssum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brunssum. Uitzonderingen in Brunssum;
 • Als uw werkgever in Brunssum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brunssum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brunssum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brunssum niet geschikt voor uw werk in Brunssum of
 • u functioneert niet voldoende in Brunssum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brunssum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brunssum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brunssum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brunssum verblijft, dan mag uw werkgever in Brunssum u eveneens wel ontslaan.