Ontslag Brummen

Uw werkgever in Brummen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brummen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brummen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brummen. Uw werkgever in Brummen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brummen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brummen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brummen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brummen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brummen of met bevallingsverlof bent in Brummen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brummen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brummen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brummen
 • Als u in Brummen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brummen wilt opnemen;
 • Omdat u in Brummen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brummen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brummen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brummen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brummen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brummen. Uitzonderingen in Brummen;
 • Als uw werkgever in Brummen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brummen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brummen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brummen niet geschikt voor uw werk in Brummen of
 • u functioneert niet voldoende in Brummen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brummen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brummen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brummen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brummen verblijft, dan mag uw werkgever in Brummen u eveneens wel ontslaan.