Ontslag Brumhold

Uw werkgever in Brumhold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brumhold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brumhold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brumhold. Uw werkgever in Brumhold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brumhold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brumhold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brumhold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brumhold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brumhold of met bevallingsverlof bent in Brumhold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brumhold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brumhold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brumhold
 • Als u in Brumhold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brumhold wilt opnemen;
 • Omdat u in Brumhold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brumhold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brumhold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brumhold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brumhold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brumhold. Uitzonderingen in Brumhold;
 • Als uw werkgever in Brumhold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brumhold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brumhold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brumhold niet geschikt voor uw werk in Brumhold of
 • u functioneert niet voldoende in Brumhold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brumhold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brumhold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brumhold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brumhold verblijft, dan mag uw werkgever in Brumhold u eveneens wel ontslaan.