Ontslag Bruisterbosch

Uw werkgever in Bruisterbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruisterbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruisterbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruisterbosch. Uw werkgever in Bruisterbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruisterbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruisterbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruisterbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruisterbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruisterbosch of met bevallingsverlof bent in Bruisterbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruisterbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruisterbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruisterbosch
 • Als u in Bruisterbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruisterbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruisterbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruisterbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruisterbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruisterbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruisterbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruisterbosch. Uitzonderingen in Bruisterbosch;
 • Als uw werkgever in Bruisterbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruisterbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruisterbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruisterbosch niet geschikt voor uw werk in Bruisterbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Bruisterbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruisterbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruisterbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruisterbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruisterbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Bruisterbosch u eveneens wel ontslaan.