Ontslag Bruinisse

Uw werkgever in Bruinisse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruinisse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruinisse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruinisse. Uw werkgever in Bruinisse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruinisse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruinisse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruinisse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruinisse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruinisse of met bevallingsverlof bent in Bruinisse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruinisse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruinisse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruinisse
 • Als u in Bruinisse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruinisse wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruinisse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruinisse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruinisse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruinisse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruinisse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruinisse. Uitzonderingen in Bruinisse;
 • Als uw werkgever in Bruinisse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruinisse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruinisse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruinisse niet geschikt voor uw werk in Bruinisse of
 • u functioneert niet voldoende in Bruinisse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruinisse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruinisse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruinisse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruinisse verblijft, dan mag uw werkgever in Bruinisse u eveneens wel ontslaan.