Ontslag Bruinehaar

Uw werkgever in Bruinehaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruinehaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruinehaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruinehaar. Uw werkgever in Bruinehaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruinehaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruinehaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruinehaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruinehaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruinehaar of met bevallingsverlof bent in Bruinehaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruinehaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruinehaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruinehaar
 • Als u in Bruinehaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruinehaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruinehaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruinehaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruinehaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruinehaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruinehaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruinehaar. Uitzonderingen in Bruinehaar;
 • Als uw werkgever in Bruinehaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruinehaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruinehaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruinehaar niet geschikt voor uw werk in Bruinehaar of
 • u functioneert niet voldoende in Bruinehaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruinehaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruinehaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruinehaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruinehaar verblijft, dan mag uw werkgever in Bruinehaar u eveneens wel ontslaan.