Ontslag Bruggerhuizen

Uw werkgever in Bruggerhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruggerhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruggerhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruggerhuizen. Uw werkgever in Bruggerhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruggerhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruggerhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruggerhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruggerhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruggerhuizen of met bevallingsverlof bent in Bruggerhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruggerhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruggerhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruggerhuizen
 • Als u in Bruggerhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruggerhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruggerhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruggerhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruggerhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruggerhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruggerhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruggerhuizen. Uitzonderingen in Bruggerhuizen;
 • Als uw werkgever in Bruggerhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruggerhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruggerhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruggerhuizen niet geschikt voor uw werk in Bruggerhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Bruggerhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruggerhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruggerhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruggerhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruggerhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Bruggerhuizen u eveneens wel ontslaan.