Ontslag Bruggen

Uw werkgever in Bruggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruggen. Uw werkgever in Bruggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruggen of met bevallingsverlof bent in Bruggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruggen
 • Als u in Bruggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruggen. Uitzonderingen in Bruggen;
 • Als uw werkgever in Bruggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruggen niet geschikt voor uw werk in Bruggen of
 • u functioneert niet voldoende in Bruggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruggen verblijft, dan mag uw werkgever in Bruggen u eveneens wel ontslaan.