Ontslag Bruchterveld

Uw werkgever in Bruchterveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruchterveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruchterveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruchterveld. Uw werkgever in Bruchterveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruchterveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruchterveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruchterveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruchterveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruchterveld of met bevallingsverlof bent in Bruchterveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruchterveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruchterveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruchterveld
 • Als u in Bruchterveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruchterveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruchterveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruchterveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruchterveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruchterveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruchterveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruchterveld. Uitzonderingen in Bruchterveld;
 • Als uw werkgever in Bruchterveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruchterveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruchterveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruchterveld niet geschikt voor uw werk in Bruchterveld of
 • u functioneert niet voldoende in Bruchterveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruchterveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruchterveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruchterveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruchterveld verblijft, dan mag uw werkgever in Bruchterveld u eveneens wel ontslaan.