Ontslag Brucht

Uw werkgever in Brucht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brucht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brucht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brucht. Uw werkgever in Brucht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brucht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brucht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brucht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brucht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brucht of met bevallingsverlof bent in Brucht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brucht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brucht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brucht
 • Als u in Brucht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brucht wilt opnemen;
 • Omdat u in Brucht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brucht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brucht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brucht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brucht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brucht. Uitzonderingen in Brucht;
 • Als uw werkgever in Brucht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brucht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brucht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brucht niet geschikt voor uw werk in Brucht of
 • u functioneert niet voldoende in Brucht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brucht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brucht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brucht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brucht verblijft, dan mag uw werkgever in Brucht u eveneens wel ontslaan.