Ontslag Bruchem

Uw werkgever in Bruchem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bruchem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bruchem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bruchem. Uw werkgever in Bruchem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bruchem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bruchem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bruchem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bruchem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bruchem of met bevallingsverlof bent in Bruchem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bruchem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bruchem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bruchem
 • Als u in Bruchem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bruchem wilt opnemen;
 • Omdat u in Bruchem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bruchem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bruchem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bruchem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bruchem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bruchem. Uitzonderingen in Bruchem;
 • Als uw werkgever in Bruchem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bruchem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bruchem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bruchem niet geschikt voor uw werk in Bruchem of
 • u functioneert niet voldoende in Bruchem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bruchem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bruchem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bruchem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bruchem verblijft, dan mag uw werkgever in Bruchem u eveneens wel ontslaan.