Ontslag Brouwershaven

Uw werkgever in Brouwershaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brouwershaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brouwershaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brouwershaven. Uw werkgever in Brouwershaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brouwershaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brouwershaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brouwershaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brouwershaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brouwershaven of met bevallingsverlof bent in Brouwershaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brouwershaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brouwershaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brouwershaven
 • Als u in Brouwershaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brouwershaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Brouwershaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brouwershaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brouwershaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brouwershaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brouwershaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brouwershaven. Uitzonderingen in Brouwershaven;
 • Als uw werkgever in Brouwershaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brouwershaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brouwershaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brouwershaven niet geschikt voor uw werk in Brouwershaven of
 • u functioneert niet voldoende in Brouwershaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brouwershaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brouwershaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brouwershaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brouwershaven verblijft, dan mag uw werkgever in Brouwershaven u eveneens wel ontslaan.