Ontslag Bronsveen

Uw werkgever in Bronsveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bronsveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bronsveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bronsveen. Uw werkgever in Bronsveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bronsveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bronsveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bronsveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bronsveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bronsveen of met bevallingsverlof bent in Bronsveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bronsveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bronsveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bronsveen
 • Als u in Bronsveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bronsveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bronsveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bronsveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bronsveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bronsveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bronsveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bronsveen. Uitzonderingen in Bronsveen;
 • Als uw werkgever in Bronsveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bronsveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bronsveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bronsveen niet geschikt voor uw werk in Bronsveen of
 • u functioneert niet voldoende in Bronsveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bronsveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bronsveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bronsveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bronsveen verblijft, dan mag uw werkgever in Bronsveen u eveneens wel ontslaan.