Ontslag Bronnegerveen

Uw werkgever in Bronnegerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bronnegerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bronnegerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bronnegerveen. Uw werkgever in Bronnegerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bronnegerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bronnegerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bronnegerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bronnegerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bronnegerveen of met bevallingsverlof bent in Bronnegerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bronnegerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bronnegerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bronnegerveen
 • Als u in Bronnegerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bronnegerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bronnegerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bronnegerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bronnegerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bronnegerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bronnegerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bronnegerveen. Uitzonderingen in Bronnegerveen;
 • Als uw werkgever in Bronnegerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bronnegerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bronnegerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bronnegerveen niet geschikt voor uw werk in Bronnegerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Bronnegerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bronnegerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bronnegerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bronnegerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bronnegerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Bronnegerveen u eveneens wel ontslaan.