Ontslag Bronneger

Uw werkgever in Bronneger mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bronneger zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bronneger

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bronneger. Uw werkgever in Bronneger mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bronneger arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bronneger niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bronneger te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bronneger u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bronneger of met bevallingsverlof bent in Bronneger.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bronneger kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bronneger die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bronneger
 • Als u in Bronneger lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bronneger wilt opnemen;
 • Omdat u in Bronneger lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bronneger lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bronneger wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bronneger op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bronneger

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bronneger. Uitzonderingen in Bronneger;
 • Als uw werkgever in Bronneger bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bronneger aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bronneger gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bronneger niet geschikt voor uw werk in Bronneger of
 • u functioneert niet voldoende in Bronneger.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bronneger

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bronneger niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bronneger of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bronneger verblijft, dan mag uw werkgever in Bronneger u eveneens wel ontslaan.