Ontslag Bronkhorst

Uw werkgever in Bronkhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bronkhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bronkhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bronkhorst. Uw werkgever in Bronkhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bronkhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bronkhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bronkhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bronkhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bronkhorst of met bevallingsverlof bent in Bronkhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bronkhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bronkhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bronkhorst
 • Als u in Bronkhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bronkhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Bronkhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bronkhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bronkhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bronkhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bronkhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bronkhorst. Uitzonderingen in Bronkhorst;
 • Als uw werkgever in Bronkhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bronkhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bronkhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bronkhorst niet geschikt voor uw werk in Bronkhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Bronkhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bronkhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bronkhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bronkhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bronkhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Bronkhorst u eveneens wel ontslaan.