Ontslag Brommelen

Uw werkgever in Brommelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brommelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brommelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brommelen. Uw werkgever in Brommelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brommelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brommelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brommelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brommelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brommelen of met bevallingsverlof bent in Brommelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brommelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brommelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brommelen
 • Als u in Brommelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brommelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Brommelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brommelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brommelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brommelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brommelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brommelen. Uitzonderingen in Brommelen;
 • Als uw werkgever in Brommelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brommelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brommelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brommelen niet geschikt voor uw werk in Brommelen of
 • u functioneert niet voldoende in Brommelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brommelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brommelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brommelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brommelen verblijft, dan mag uw werkgever in Brommelen u eveneens wel ontslaan.