Ontslag Broerdijk

Uw werkgever in Broerdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broerdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broerdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broerdijk. Uw werkgever in Broerdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broerdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broerdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broerdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broerdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broerdijk of met bevallingsverlof bent in Broerdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broerdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broerdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broerdijk
 • Als u in Broerdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broerdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Broerdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broerdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broerdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broerdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broerdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broerdijk. Uitzonderingen in Broerdijk;
 • Als uw werkgever in Broerdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broerdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broerdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broerdijk niet geschikt voor uw werk in Broerdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Broerdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broerdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broerdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broerdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broerdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Broerdijk u eveneens wel ontslaan.